Project Doen

Projectmedewerkers

Project DOEN was een samenwerking tussen onderzoekers en praktijkpartners. Hieronder worden zij allemaal geïntroduceerd.

————————————————————

Onderzoekers

Universiteit Utrecht

Liesbeth Kester is hoogleraar onderwijswetenschappen in Utrecht. Zij is de projectleider van het consortium van project DOEN. Haar expertisegebieden zijn zelfregulerend leren, gepersonaliseerd leren, en instructieontwerp.

 

Anouschka van Leeuwen is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. In het projectteam van DOEN is zij hoofdverantwoordelijke voor het uitvoeren van het onderzoek. Haar expertisegebieden zijn learning analytics, blended learning en samenwerkend leren.

ICLON

Wilfried Admiraal is hoogleraar Onderwijswetenschappen aan het Centre for the Study of Professions van de Oslo Metropolitan University in Noorwegen. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het snijvlak van onderwijs, technologie en sociale psychologie.

 

Lysanne Post is postdoc onderzoeker in Leiden. Zij voert binnen DOEN de onderzoeksactiviteiten uit. Haar onderzoeksinteresses hebben allemaal te maken met onderwijs en technologie.

 

Oberon

Ditte Lockhorst is projectleider bij Oberon. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en management van project DOEN. Daarnaast coördineert zij de kennisdelingsactiviteiten. Haar expertise ligt bij projectmanagement, gepersonaliseerd leren en ICT.

 

Praktijkpartners

Bataafs Lyceum, Hengelo

Het Bataafs Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Binnen de school staat differentiatie hoog op de agenda. Door technologie slim in te zetten wil de school meer mogelijkheden voor differentiatie bieden. Daarom draait er op dit moment een pilot waarbij leerlingen een eigen device hebben.

Het Bataafs Lyceum wil het docententeam ook graag helpen om de technologie op een didactisch zinvolle manier in te zetten. Deelname aan project DOEN is een van de manieren waarop de school docenten hierbij wil ondersteunen.

Helen Parkhurst, Almere

Het Helen Parkhurst is een grote school voor mavo, havo, vwo, en technasium. Door het gebruik van technologie wil de school aansluiten bij de manier waarop leerlingen buiten school leren en communiceren. Leerlingen hebben daarom een eigen laptop, die ze voor veel verschillende activiteiten gebruiken.

Bij Helen Parkhurst krijgen docenten ook veel ruimte om de school te vernieuwen of veranderen. De school werkt daarom vaak mee aan projecten. De initiatiefnemers van project DOEN willen graag de beschikbare data uit oefenprogramma’s gerichter inzetten. Door mee te werken hoopt de school te bereiken dat collega’s meer onderling kennis gaan delen en van elkaar leren.

Pieter Groen, Katwijk

Pieter Groen is een school voor mavo tot en met vwo. De school ziet technologie als een goed bruikbaar middel voor leren. Alle leerlingen hebben daarom een iPad. Steeds meer docenten gebruiken Learnbeat om digitaal lesmateriaal aan te bieden.

Piet Groen werkt mee aan project DOEN omdat het gebruik van Learnbeat voor docenten ook voor uitdagingen zorgt. De data van leerlingen in Learnbeat zou differentiëren voor docenten makkelijker moeten maken, maar hiervoor hebben docenten wel kennis en vaardigheden over het gebruik van Learnbeat nodig. Door mee te werken aan project DOEN wil de school docenten helpen deze kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

R@velijn, Steenbergen

’t R@velijn is een school voor VMBO, kader en basis. De school legt veel nadruk op het ontwikkelen van de 21st century skills, waaronder samenwerken en omgaan met technologie. Elke leerling heeft daarom een eigen iPad, docenten kunnen hun gehele les vormgeven met digitale hulpmiddelen en kunnen digitaal toetsen.

’t R@velijn wil graag toe naar leerling-gestuurd werken, waarbij elke leerling een op maat gemaakt leerpakket heeft en op een eigen tempo door de opleiding beweegt. Docenten hebben in dit toekomstbeeld een coachende rol. De school werkt mee aan project DOEN omdat docenten meer expertise nodig hebben om data van leerlingen effectief in te zetten voor leerling-gestuurd leren.

Tabor d’Ampte, Hoorn

Tabor d’Ampte is een school voor vmbo-basis, -kader en mavo-onderwijs. In de school speelt technologie een grote rol. Leerlingen gebruiken bijvoorbeeld iPads, Macbooks en 3D-printers en krijgen lessen digitale wijsheid. Met verschillende digitale middelen, zoals elektronische leeromgevingen en digitale portfolio volgt de school het leerproces van de leerlingen.

Tabor d’Ampte wil meer personaliseren en leerlingen individuele leerroutes aanbieden. Data van leerlingen uit digitale oefenprogramma’s kunnen docenten hierbij helpen. Deelname aan project DOEN is een manier waarop de school docenten wil ondersteunen om data ten behoeve van differentiatie te leren gebruiken.