Logo Utrecht University

Project Doen

Digitale Oefenprogramma’s, En Nu?

Wat is project DOEN?

DOEN is een onderzoek naar hoe docenten in het VO digitale oefenprogramma’s (DO’s) gebruiken ter ondersteuning van hun onderwijspraktijk. Centraal staat wat docenten doen met de data over het presteren van leerlingen (learning analytics) die deze oefenprogramma’s verzamelen. Het bekijken en analyseren van deze data kan een positieve invloed hebben op de mate van differentiatie die docenten toepassen in hun lessen. Hierdoor kunnen de leerresultaten van leerlingen stijgen.

In de eerste fase van het onderzoek worden de relaties tussen het gebruik van DO’s, learning analytics en differentiatie onderzocht. Er wordt gekeken of de intenties van docenten en andere school- en docentkenmerken verschillen tussen docenten kunnen verklaren.

In de tweede fase van het onderzoek wordt onderzocht welke soort interventies effectief zijn om docenten te ondersteunen in het gebruik van learning analytics ten behoeve van differentiatie. Docenten werken hiervoor in ontwerpteams en ontvangen in verschillende mate pedagogische en  technische ondersteuning van de onderzoekers.

Meer…

 

Wie werken er mee?

DOEN wordt uitgevoerd door onderzoekers van de UU (Universiteit Utrecht), ICLON (Universiteit Leiden) en het onderzoeksbureau Oberon. Het onderzoek wordt gefinancierd door het NRO. Aan het onderzoek werken 5 scholen mee: het Bataafs Lyceum in Hengelo, Helen Parkhurst in Almere, Pieter Groen in Katwijk, R@velijn in Steenbergen en Tabor d’Ampte in Hoorn.

Meer…