Project Doen

Digitale Oefenprogramma’s, En Nu?

Wat is project DOEN?

DOEN (Digitale Oefenprogramma’s, En Nu?) is een onderzoek naar hoe docenten in het VO digitale oefenprogramma’s (DO’s) gebruiken ter ondersteuning van hun onderwijspraktijk. Centraal staat wat docenten doen met de data over het presteren van leerlingen (learning analytics) die deze oefenprogramma’s verzamelen. Het bekijken en analyseren van deze data kan een positieve invloed hebben op de mate van differentiatie die docenten toepassen in hun lessen. Hierdoor kunnen de leerresultaten van leerlingen stijgen. In project DOEN beogen we om docenten hierin te professionaliseren.

Wie werken er mee?

DOEN is een samenwerking tussen onderzoekers (Universiteit Utrecht, het ICLON, en Oberon), en praktijkpartners (Bataafs Lyceum, Helen Parkhurst, Pieter Groen, R@velijn en Tabor d’Ampte). Het project wordt gefinancierd door het NRO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouschka van Leeuwen (a.vanleeuwen@uu.nl), coördinator van het onderzoek.