Project Doen

Projectaanpak

Project DOEN is opgezet in drie fasen:

Fase 1: Huidige situatie in kaart brengen

In de eerste fase van het onderzoek wordt de huidige situaties in kaart gebracht door te kijken naar de relaties tussen het gebruik van DO’s, learning analytics en differentiatie. Er wordt gekeken of de intenties van docenten en andere school- en docentkenmerken verschillen in differentiatie en het gebruik van learning analytics kunnen verklaren.

Fase 2: Ontwerpteams

In de tweede fase van het onderzoek worden interventies ontworpen om docenten te ondersteunen in het gebruik van learning analytics ten behoeve van differentiatie. Docenten werken hiervoor in ontwerpteams en gaan zelf, onder leiding van de onderzoekers, aan de slag met het ontwerpen van de interventies.

Fase 3: Evalueren van interventies

In de laatste fase van het project worden de ontworpen interventies geïmplementeerd in de scholen en geëvalueerd om te bekijken of deze leiden tot professionalisering van de deelnemende docenten wat betreft het gebruik van analytics ten behoeve van differentiatie.